Stap voor stap terug naar innerlijke rust en ontspanning

Werkwijze

1. Afspraak maken

De meeste mensen sturen me een app of mail om een afspraak te maken.

2. Hulpvraag

Vertel wat je evt. klachten zijn en/of waar ik je mee kan helpen.

3. Passende Aanpak

Afhankelijk van je hulpvraag starten we met Cranio, online Buteyko adem training of online coaching .

Waarom zoom ?

Cranio geef ik gewoonlijk live, maar kan ook per zoom, dan leer je jezelf aanraken.

Coaching ervaar ik het meest effectief online. Dat heb ik tijdens Corona ontdekt! Je hebt meer gevoel wat er binnen de huiskamer gebeurt en ook oefeningen kan ik functioneel in de huiskamer laten oefenen, waardoor de drempel om het thuis zelf te oefenen vermindert. Daarenboven betekent het minder tijd, geen vervoer en een veilige omgeving voor jou als client. Daarom werk ik enkel online voor Buteyko en coachingstrajecten.

 

Cranio:

Koorts, COVID.

Aandoeningen waarbij wisselende druk in de hersenvloeistof problemen  oplevert.

Buteyko:

Ontstekingen in de tanden die niet behandeld zijn, pace maker

       BEROEPSVERENIGING EN PLATFORM VOOR INTEGRATIEVE GEZONDHEIDSZORG

rbcz natuurgeneeswijze astma  

 

 RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. 

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: 

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Ik houd me aan het Reglement ethiek en beroepscode Craniosacraal therapie Nederland (RCN). In deze richtlijnen staan regels over de privacy van de patiënt, de geheimhoudingsplicht, de inrichtingseisen van de praktijk en de ethische regels omtrent de relatie met de patiënt en met andere hulpverleners in de gezondheidszorg.

Ik voldoe aan de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg of Wkkgz. 

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw therapeut

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

 

Bij ziekte of vakantie werk ik samen met collega’s uit Amsterdam (Sylvia Sedoc,  www.practice for univesal health.nl ) en  Bussum (www.MirjamSipma.nl)  )

Wil jij groeien als persoon? Of geholpen worden bij klachten?

Ik help je om weer een smile op je gezicht te krijgen

×

Klik hieronder om WhatsApp te openen

× Hoe kan ik je helpen?